»


ANTIC

ANTIC - také korigována useň, ale s jiným lisováním jako MADRAS (lisování je jemnější). Kromě toho získává díky použití speciálních barev lesklý efekt (úprava na vysoký lesk).
Useň tohoto typu je dvoubarevná ("efekt starožitnosti"). V nabídce se nacházejí usně s různými druhy a stínováním. 

 

Vlastnost

Druh testu

Požadavky

Tloušťka

ISO 2589

0,8 - 1,0 mm

Výdrž na natáhnutí

ISO 3376

>= 10 N / mm2

Roztažnost do přetrhnutí

ISO 3376

40 - 70%

Síla na roztrhnutí

ISO 3377-1

>= 20 N

Odolnost vůči ohybu (po 20 tis. ohybech)

ISO 5402

Bez poškození

Životnost barvy při umělém osvětlení (Xenotest) po 72 hodinách

ISO 105B02

>= 4 modré stupnice

Životnost barvy při tření:
- 500 šedé stupnice
- 80 šedé stupnice


ISO 11640
ISO 11640


> 4 šedé stupnice
>= 4 šedé stupnice

Ohnivzdornost

F.M.V.S.S. 302

Samozhašení bez udržování ohně

 CHEMICKÁ ANALÝZA

Vlastnost

Druh testu

Požadavky

Obsah chromu (jako Cr2O3)

IUC

> 3,5%

Rozpustnost v dichlormetanu (tuky a jiné rozpouštědla)

ISO 4048

< 9%

Ph vodných extraktů

ISO 4045

>/= 3,5

 

MjU4NmQx