»


RENO

RENO a RENO / K -je useň s velmi jemnou korigovanou úpravou (vráska povrchu není zcela pravidelná, závisí od místa na kůži - znak přírodní kresby). Struktura povrchu je obvykle jemnozrnná, s tendencí zvětšování zrnitosti směrem ke slabinám. Je měkká na dotek.
RENO / K je připravována v dvoubarevné úpravě (efekt "starožitnosti") a zpravidla je takto dostupná. 

 

Vlastnost

Druh testu

Požadavky

Tloušťka

ISO 2589

0,8 - 1,0 mm

Výdrž na natáhnutí

ISO 3376

>= 10 N / mm2

Roztažnost do přetrhnutí

ISO 3376

40 - 70%

Síla na roztrhnutí

ISO 3377-1

>= 20 N

Odolnost vůči ohybu (po 20 tis. ohybech)

ISO 5402

Bez poškození

Životnost barvy při umělém osvětlení (Xenotest) po 72 hodinách

ISO 105B02

>= 4 modré stupnice

Životnost barvy při tření:
- 500 krát na sucho
- 80 krát na mokro


ISO 11640
ISO 11640


> 4 šedé stupnice
>= 4 šedé stupnice

Ohnivzdornost

F.M.V.S.S. 302

Samozhašení bez udržování ohně

 CHEMICKÁ ANALÝZA

Vlastnost

Druh testu

Požadavky

Obsah chromu (jako Cr2O3)

IUC

> 3,5%

Rozpustnost v dichlormetanu (tuky a jiné rozpouštědla)

ISO 4048

< 9%

Ph vodných extraktů

ISO 4045

>/= 3,5

 

MGRmM