» ČALOUNICKÉ USNĚ


MADRAS,MONDIAL

MADRAS / MONDIAL - je základní, klasický druh usně s korigovanou úpravou. Znamená to, že kůže obsahovala větší množství chyb povrchu, které do velké míry ztěžovaly její rozřezání.Její původní povrch byl broušen a lisován příslušnou kresbou (v tomto případě právě MADRAS). Usně s korigovanou úpravou mají rovnoměrný povrch a jednoduché opracování.

MADRAS a MONDIAL je ten stejný typ kůže. Liší se od sebe jen úpravou. MADRAS je jednobarevný a MONDIAL dvoubarevný (efekt tzv.."Starožitnosti"), přičemž nabízí zajímavý efekt stínování.

 

Vlastnost

Druh testu

Požadavky

Tloušťka

ISO 2589

0,8 - 1,0 mm

Výdrž na natáhnutí

ISO 3376

>= 10 N / mm2

Roztažnost do přetrhnutí

ISO 3376

40 - 75%

Síla na roztrhnutí

ISO 3377-1

>= 20 N

Odolnost vůči ohybu (po 20 tis. ohybech)

ISO 5402

Bez poškození

Životnost barvy při umělém osvětlení (Xenotest) po 72 hodinách

ISO 105B02

>= 4 modré stupnice

Životnost barvy při tření:
- 500 krát na sucho
- 80 krát na mokro


ISO 11640
ISO 11640


> 4 šedé stupnice
>= 4 šedé stupnice

Ohnivzdornost

F.M.V.S.S. 302

Samozhašení bez udržování ohně

CHEMICKÁ ANALÝZA

Vlastnost

Druh testu

Požadavky

Obsah chromu (jako Cr2O3)

IUC

> 3,5%

Rozpustnost v dichlormetanu (tuky a jiná rozpouštědla)

ISO 4048

< 9%

Ph vodných extraktů

ISO 4045

>/= 3,5

 

OGExODV