» LM Leather Degreaser


3.4 LM Leather Degreaser

Objem:75

leather Degreaser
je přípravek na odstraňování olejových nebo mastných skvrn, které mají tendenci vnikat hluboko do pórů usně. Tyto skvrny vznikají hlavně na místech, které přicházejí do kontaktu s vlasy a pokožkou i na područkách sedací soupravy. Po odstranění skvrn je nezbytné ošetřované místo vyčistit přípravkem Leather Soft Cleaner a následně ho zajistit ochranným krémem Leather Protection Cream.
 
Návod k použití:
1. Před samostatným čištěním je třeba zakrýt povrch kůže, který se nebude čistit.
2. Nádobu dobře protřepejte a přípravek vstříkněte na znečištěné místo ze vzdálenosti přibl. 20 cm.
3. Výrobek nechte působit přibl. 2 hodiny.
4. Po vyschnutí je třeba preparát odstranit vysavačem nebo měkkým štětcem.
5. V případě potřeby je možné celý proces zopakovat.
6. Po odstranění skvrny je třeba useň ošetřit přípravkem, který je určen na daný typ usně (Leather Protection Cream, Nubuc Protection atd.).
 
 
 
Upozornění: Nádoba s přípravkem je pod tlakem, obsahuje snadnozápalný plyn (Propan-butan) a toxiny, dráždící pokožku. Zabraňte proto kontaktu s očima a pokožkou. Při aplikaci je nutné použít ochranné brýle a gumové rukavice. Aplikaci přípravku provádějte v dobře větraných prostorách. Přípravek nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně a při používání nekuřte. Přípravek nestříkejte ve směru otevřeného ohně a rozehřátých povrchů. Nádobu v žádném případě nepropichujte a nevhazujte do ohně. Použitou nádobu je nutno odstranit jako nebezpečný odpad. Nádobu je nutno skladovat při pokojové teplotě, mimo dosah dětí. Nádobu nevystavujte přímému slunečnímu záření a teplotám vyšším než 50 °C. Při vdechování,  nebo požití vyhledejte lékařskou pomoc.

Y2YxNzM